Laxabon®

(makrogol/kaliumklorid/natriumklorid/ natriumsulfat/natriumvätekarbonat)

Pulver till oral lösning

Karo Pharma AB

Telefon: 010-330 2310

info@karopharma.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se