Psoriasis

Instruktionsfilmer inom Psoriasis

Psoriasis

Psoriasis är en sjukdom som ger utslag på huden och andra besvär. Orsaken är en alltför snabb tillväxt av hudceller och en låggradig inflammation i kroppen. Det finns olika former av psoriasis. De flesta går inte över men kan försvinna i perioder med hjälp av olika behandlingar. Psoriasis smittar inte. Psoriasis kommer ofta i så kallade skov. Det innebär perioder med mer besvär och större utslag och perioder med små eller inga besvär.

Symtom

Det finns flera olika former av hudförändringar vid psoriasis. De skiljer sig åt när det gäller hur utslagen ser ut och var på kroppen de sitter.

Plack-psoriasis
Plack-psoriasis visar sig som runda, några centimeter stora röda fjällande utslag som kan växa ihop till större områden, så kallade plack. Nya utslag kan klia särskilt mycket. Utslagen kan komma var som helst på kroppen. Vanliga ställen är armbågarna, knäna, nedre delen av ryggen och hårbottnen. Plack-psoriasis sitter oftast på båda sidor av kroppen, till exempel på samma ställe på både höger och vänster armbåge. Det är vanligt att få utslag i ärr.

Guttat psoriasis
Symtom på guttat psoriasis är röda prickar stora som vattendroppar på huden. Denna form kommer ofta i samband med halsfluss och det är vanligt att få utslag på stora delar av kroppen. Guttat psoriasis är vanligast under puberteten. Guttat psoriasis går över

Invers psoriasis
Invers psoriasis ger röda utslag med glansig yta i hudveck. Utslagen brukar till exempel komma i ljumskarna, armhålorna, naveln och under brösten. Invers psoriasis fjällar inte.

Nagelpsoriasis
Symtom på nagelpsoriasis är runda gropar i naglarnas ovansidor. Ibland lossnar yttersta delen av naglarna i från huden.

Pustulosis palmoplantaris (PPP)
Pustulosis palmoplantaris ger utslag i handflatorna och på fotsulorna. Det börjar ofta med gula varblåsor som sedan blir brunaktiga. De torkar in och det bildas en skorpa som lossnar. Huden i handflatorna och fotsulorna kan bli röd. Det kan klia och kännas ömt, speciellt när nya blåsor kommer. Nästan alla som får PPP röker eller har rökt. Vissa läkare anser att PPP inte är en form av psoriasis, utan en egen sjukdom.

Varför uppkommer psoriasis? 

Både arv och miljö har betydelse för om en någon får psoriasis eller inte. Exakt hur psoriasis ärvs är inte klarlagt men risken att få sjukdomen ökar om någon i den genetiska familjen har sjukdomen. Även om psoriasis är ärftlig krävs ofta att något utlöser den. 

Några faktorer som kan utlösa och försämra besvären är dessa:

  • Infektioner, exempelvis halsfluss
  • Psykisk stress, till exempel i samband med en skilsmässa, vid förlust av en närstående eller om du blir arbetslös.
  • Vissa läkemedel, till exempel litium och en del blodtrycksmediciner
  • Alkohol
  • Rökning

Alla mår bra av att röra på sig, äta mer frukt och grönsaker och mindre processad mat. Det är till exempel färdigmat och kött som har bearbetats genom bland annat saltning eller rökning, som korv och skinka. Även om det inte finns så mycket forskning om det ännu, tyder allt på att personer som har psoriasis är extra känsliga för ohälsosam livsstil.

Undersökningar och utredningar

En läkare kan ofta avgöra om du har psoriasis genom en enkel undersökning. Läkaren brukar undersöka hela kroppen för att se om hudutslagen sitter på de ställen som är typiska för psoriasis. För att se hur huden ser ut under utslagen brukar läkaren skrapa lite lätt på utslagen för att fjällen ska lossna. Ytan där fjällen har suttit är ljust rödaktig om du har psoriasis. Ibland syns också små punktformiga blödningar.

Du får berätta om när och var besvären kommer och om nära släktingar har psoriasis. Oftast kan läkaren se direkt att det är psoriasis, men ibland behöver hen ta ett prov från huden för att vara säker.

Psoriasisartrit – ledbesvär vid psoriasis

En del som har psoriasis får även psoriasisartrit, som ger besvär i lederna. Det är vanligare att få ledbesvär om du har nagelpsoriasis. Psoriasisartrit kommer vanligen i åldern 30-55 år och hudsymtomen kommer oftast före ledbesvären. Även psoriasisartrit kommer i skov. Det är bara en tredjedel av alla som har psoriasis som får ledbesvär.

Vilka leder brukar påverkas?
Det som anses vara typiskt för psoriasisartrit är att besvären ofta sitter i ett enstaka finger eller en enstaka led. Det kan till exempel vara ett finger eller en tå som kan bli röd, svullen och göra ont. Även en knäled, fotled eller handled kan bli påverkad. Ibland kommer psoriasisartrit i ryggslutet i lederna mellan korsbenet och bäckenbenet. Om besvären sätter sig i flera leder brukar det inte vara i samma leder på båda kroppshalvorna.

Det förekommer också att benhinnor, senor och ögon blir inflammerade. Det vanliga är att psoriasisartrit endast ger lätta besvär. Du kan ofta leva och arbeta som vanligt. Några får däremot en svårare form av psoriasisartrit där förloppet blir kraftigare. Flera leder kan påverkas samtidigt och det kan bli svårt med vissa rörelser. Denna form av psoriasisartrit är ovanlig.

Det finns nationella riktlinjer för den här sjukdomen

För att alla ska få en jämlik vård finns det nationella riktlinjer för vissa sjukdomar. Där kan du bland annat läsa om vilka undersökningar och behandlingar som kan passa bra vid sjukdomen.

Riktlinjerna innehåller rekommendationer. Vårdpersonalen måste ändå bedöma vad som passar varje enskild patients behov och önskemål.

Det är Socialstyrelsen som tar fram de nationella riktlinjerna. Riktlinjerna är skrivna för chefer och andra beslutsfattare, men det finns också versioner som är skrivna direkt till patienter. Där kan du läsa vad som gäller för just din sjukdom.

Läs mer på Socialstyrelsen. 

 

Källa 1177: 

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/hud-har-och-naglar/utslag-och-eksem/psoriasis/

(hämtat 6 december 2023)