Kontaktinformation

Medicininstruktioner Sverige AB

Storgatan 4
SE-411 24 GÖTEBORG
SWEDEN

Therese Christiernin
Tel: +46 31 779 99 87
Mob: +46 707 91 33 29
Epost: therese@medicininstruktioner.se
             info@medicininstruktioner.se

Hitta hit: se karta


Hemsida och kontakt för Norge

www.medisininstruksjoner.no
Kontakt: Wenche Warberg, telefon: +47 22 04 48 10
E-post: wenche.warberg@medisininstruksjoner.no
Hemsida och kontakt för Danmark

www.medicininstruktion.dk
Kontakt: Therese Christiernin, telefon: +46 707 913329, +46 31 779 9987
E-post: info@medicininstruktioner.se

 

Kontaktinformation för rapportering av biverkningar

Kommentar, rapport och frågor om biverkningar får inte lämnas via denna hemsida
eller via mail till Medicininstruktioner.
Rapportering om biverkningar görs direkt på Läkemedelsverkets hemsida: www.lakemedelsverket.se/rapportera