Kontaktinformation

Medicininstruktioner Sverige AB

Storgatan 4
SE-411 24 GÖTEBORG
Sverige

Therese Christiernin
Tel: +46 31 779 99 87
Mob: +46 707 91 33 29
Epost: therese@medicininstruktioner.se
             info@medicininstruktioner.se

Hitta hit: se karta

Behandlings- och produktfrågor: För alla frågor som rör behandlingar hänvisar vi till vårdpersonal.
För allmänna frågor om produkterna, läkemedel eller hjälpmedel, hänvisar vi till ansvarigt bolag för respektive produkt, kontaktinformation finns att tillgå ovanför filmerna.
Medicininstruktioner Sverige svarar inte på behandlings- eller produktfrågor.

Rapportering av biverkningar: Kommentar, rapport och frågor om biverkningar ska inte lämnas via denna hemsida eller via mail till Medicininstruktioner Sverige. Rapportering om ev biverkningar kan göras direkt på Läkemedelsverkets hemsida: www.lakemedelsverket.se/rapportera


Hemsida och kontakt för Norge

www.medisininstruksjoner.no
Kontakt: Wenche Warberg, telefon: +47 970 140 31
E-post: wenche.warberg@medisininstruksjoner.no

Hemsida och kontakt för Danmark

www.medicininstruktion.dk

Kontakt: Therese Christiernin, telefon: +46 707 913329 eller  +46 31 779 9987
E-post: info@medicininstruktioner.se