Innohep®

(tinzaparin)

Injektionsvätska, lösning

Leo Pharma

Telefon: 040-35 22 00

info.se@leo-pharma.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...
 
MAT-41100 / DEC 2020

Instruktionsfilm

1 st | 00:02:17
Innohep® förfylld spruta
Användarinstruktioner 00:02:17

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se

Är den här filmen till hjälp för dig?