ZypAdhera®

(olanzapin)

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 210 mg

Eli Lilly Sweden AB

Telefon: 08-737 88 00

info_sweden@lilly.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilmer

1 st | 00:12:55

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Detta läkemedel administreras av läkare och/eller sjuksköterska.

Ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé 
finns på fass.se.

Är den här filmen till hjälp för dig?