ZypAdhera®

(olanzapin)

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 210 mg

Eli Lilly Sweden AB

Telefon: 08-737 88 00

info_sweden@lilly.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...
 
2017/01

Instruktionsfilmer

1 st | 00:12:55

FASS.SE produktinformation

Information och användarinstruktioner på denna sida vänder sig enbart till hälso- och sjukvårdspersonal. Detta läkemedel administreras av sjukvårdspersonal. Fullständig information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i läkemedlets användning och datum för översyn av produktresumé finns på fass.se via länken här intill.

Är den här filmen till hjälp för dig?