Acnatac®

(klindamycin / tretionoin)

Gel 10 mg/g + 0,25 mg/g

Meda AB (A Mylan Company)

Telefon: 08-630 19 00

info@medasverige.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:02:44

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se.

Varningar och försiktighet: Acnatac® ska inte användas under graviditet eller av kvinnor i fertil ålder som inte använder en effektiv preventivmetod.

Är den här filmen till hjälp för dig?