Metoject®/Metojectpen®

(metotrexat)

Injektionsvätska

Medac

Telefon: 0340-64 54 70

info@medac.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilmer

2 st | 00:06:12

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.
För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se

Är den här filmen till hjälp för dig?