Metoject®/Metojectpen®

(metotrexat)

Injektionsvätska

Medac

Telefon: 044 7850 666

info@medac.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen på denna sida vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Patienter som behandlas med Metoject hänvisas till patientsidan för att ta del av instruktionsfilmer.
Ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé finns på fass.se.

Är den här filmen till hjälp för dig?