Metoject®/Metojectpen®

(metotrexat)

Injektionsvätska

Medac

Telefon: 044 7850 666
info@medac.se
Nu spelas

2024

Här kan du välja kapitel

    Undertexter/subtitles

    Av / Off

      Instruktionsfilmer/videos, användarinstruktioner och information här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.

      Är den här filmen till hjälp för dig?