MEDICINSKA APPAR

Här publiceras medicinska appar med information och kunskapsstöd för vårdpersonal, apotek och patienter. Apparna ska vara neutrala sjukdoms-, utbildnings- eller informationsappar inom vård och medicin, ej produktspecificerade. Observera att vissa tjänster endast vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal. Medicininstruktioner Sverige AB ansvarar inte regulatoriskt eller medicinskt för innehåll, framställning eller uppgift i app från extern uppdragsgivare. Regulatoriskt och medicinskt ansvar åligger oförbehållsamt ansvarig organisation för respektive apptjänst.Stöd vid läkemedelshantering

För sjukvårds- och apotekspersonal
Kunskapsstöd i samband med ordination och läkemedelshantering av tabletter.

Läs mer

Denna tjänst är utvecklad av Region Skåne och Skånes Universitetssjukhus. Syftet är att tillhandahålla ett kunskapsstöd för sjukvårds- och apotekspersonal i samband med ordination och/eller läkemedelshantering av tabletter. Innnehållet är av allmän, rådgivande karaktär och ej anpassat till enskilda patienter eller enskild verksamhet.
Appen ger tillgång till en uppdaterad och kvalitetssäkrad sammanställning, där sjukvårds- och apotekspersonal snabbt kan få råd om hantering och i förekommande fall alternativa läkemedel. Här finns svar på om tabletten ska krossas, sväljas hel och vad som gäller vid sondmatning. Även andra funktioner finns, såsom utbyteslista och spädningsscheman. Alla landsting och regioner kan använda appen men viss information är specifik för Region Skåne och kräver då inloggning.
Kontakt: stodvidlakemedelshantering@skane.se

Operationskollen

För patienter och närstående i samarbete med hälso- och sjukvården
Hjälp och stöd genom hela processen kring en operation – från kallelse till rehab.

Läs mer

Operationskollen är en app som integrerat med vårdgivarens egna processer följer patienter som ska genomgå en operation, från kallelse till rehab. Patienten får information och individualiserat stöd med exempelvis påminnelser och kalenderintegrering. Appen kan även användas av patientens närstående.

Operationskollen skapar förutsättningar för mer delaktiga och engagerade patienter som både kan känna sig tryggare och ta ett större ansvar i sin egen vård. Operationskollen hjälper på så vis hälso- och sjukvården att nå bättre operationsresultat och minska risken för inställda operationer.

Appen finns till både iOS och Android och är gratis för patienter och närstående. En särskild konfiguration av appen tas fram för varje enskild vårdgivare som prenumererar på tjänsten.

 

medicininstruktioner.se

För patienter, sjukvårds- och apotekspersonal
Instruktionsfilmer för rätt och säker läkemedelsanvändning.

Läs mer

För patienter:
Ladda ner APP medicininstruktioner.se så har du alltid instruktionsfilmen för din behandling tillgänglig i mobilen, hemma eller på resa. Välj patientsidan för att få tillgång till den film som är aktuell för dig.

För sjukvårds- och apotekspersonal:
I appen har du som vårdgivare tillgång till samtliga instruktionsfilmer – både för läkemedel som administreras på klinik och för dina patienters egenbehandling. Välj sjukvårdssidan för att få notiser när nya instruktionsfilmer publiceras. Du kan även välja att ställa in notiser för uppdateringar inom specifikt behandlingsområde.
Kontakt: info@medicininstruktioner.se