MEDVERKA

Säkra korrekt användning av era produkter

Skapa en bättre användarupplevelse för era läkemedel och medicintekniska produkter – 100% digitalt.

Två kvinnor och en man från ett läkemedelsbolag sitter och diskuterar i ett möte.

Produktansvarig?

Vi hjälper er att gå från textinstruktioner till instruktionsfilm som når hela vårdkedjan genom medicininstruktioner.se – Sveriges största plattform för medicinska instruktionsfilmer. Via medicininstruktioner.se når ni ut till hela Sverige med korrekta och regulatoriskt godkända instruktionsfilmer:

  • till läkare som förskriver er produkter
  • till patienter som ordineras era läkemedel
  • till sjuksköterskor, apotek och fysioterapeuter i rådgivningssituationen
  • till vårdpersonal i utbildning

24 timmar om dygnet – enkelt, lättillgängligt och patientsäkert.

Närbild på händer som håller upp en laptop som visar hemsidan www.medicininstruktioner.se på skärmen.

Så här medverkar ni

Vi tillämpar abonnemang för medverkan på medicininstruktioner.se. Abonnemangsperiod och publicering kan påbörjas när som helst under året. Om ni har en färdig och godkänd instruktionsfilm är det en snabb och enkel process att publicera: ni levererar filmen till oss, vi encodar filmfilen för dator, mobil och app. Därefter skapas en filmsida för produkten med erforderlig information och där ni även har möjlighet att publicera dokument och länkar till stöd för behandling. Allt material som publiceras ska följa LER.

Kontakta oss för abonnemangsoffert.

En man som filmar en sjuksköterska som ger instruktioner för ett läkemedel.

Vi producerar instruktionsfilmen

Vi är experter på att producera medicinsk instruktionsfilm för medverkan på våra plattformar. Vi har produktion inhouse och erbjuder nyproduktion i både 2D och 3D-animerat manér eller genom filmning.

Har ni en internationellt producerad film redigerar vi den till svenska och/eller nordiska versioner med anpassning till lokala regelverk. Med spetskompetens och lång erfarenhet inom produktion av instruktionsfilmer samt god kännedom om regelverket avlastar vi er genom hela processen, från manus till färdig film.

Vi guidar er, ni medverkar genom att återkoppla och godkänna manus samt välja speaker, resten sköter vi! Priset för att producera film beror på hur enkelt eller komplicerat handhavandet är för produkten, om filmen ska produceras i animerat eller filmat manér samt hur lång filmen beräknas bli. Vi kan anpassa produktionen utifrån en given budget eller lämna offert baserad på er brief.

Kontakta oss för produktionsoffert.

Tjänsten finns 4 nordiska länder: