Rebif®

(Interferon beta-1a)

Injektionsvätska, lösning

Merck

Telefon: 08-562 445 00

medinfo.nordic@merckgroup.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen på denna sida vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Patienter som behandlas med Rebif hänvisas till patientsidan för att ta del av instruktionsfilmer.
Ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé finns på fass.se.