Antibiotikaresistens & behandling

Information om antibiotikaresistens & behandling

Medicininstruktioner Sverige

info@medicininstruktioner.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Dessa filmer syftar till att informera och upplysa patienter om antibiotikabehandling och vad antibiotikaresistens är. Om era patienter får antibiotikum förskrivet så kan ni hänvisa till filmerna vid rådgivningen. Informationen kan hjälpa patienterna att förstå varför det är viktigt att fullfölja behandlingen.
Hänvisning till bipacksedel och fass.se gäller för vart och ett specifikt läkemedel. I filmen som vänder sig till patienter som behandlas med antibiotika ges endast exempel på dos och behandlingslängd.

Är den här filmen till hjälp för dig?