Keytruda®

(pembrolizumab)

Koncentrat till infusionsvätska

MSD

Telefon: 08-578 135 00

medicinskinfo@merck.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Filmen informerar patienter om behandling med detta läkemedel på klinik. Patienter som ska ta del av filmen hänvisas till patientsidan.
Ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé finns på fass.se