Flutiform®

(flutikason/formoterol)

Inhalationsspray, suspension

Mundipharma

Telefon: 031-773 75 30

info@mundipharma.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. 
Ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé 
finns på fass.se.

Är den här filmen till hjälp för dig?