Compat Ella®

Nutritionspump

Nestlé Health Science

Telefon: 020-78 00 20
www.nestlehealthscience.se
Nu spelas

2024

Här kan du välja kapitel

  Undertexter/subtitles

  Av / Off

   Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.
   Patienter som använder detta hjälpmedel ska hänvisas till patientsidan för att ta del av instruktionsfilm.

   Är den här filmen till hjälp för dig?