Dacepton® med D-mine® eller So Connect PAR®

(apomorfin)

Infusionsvätska

Nordic Infucare

Telefon: 08-601 24 40
info@infucare.se
Nu spelas

2024

Här kan du välja kapitel

    Undertexter/subtitles

    Av / Off

      Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Patienter som behandlas med Dacepton hänvisas till patientsidan för att ta del av instruktionsfilmer. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.

      Är den här filmen till hjälp för dig?