Lecigon® med Crono Lecig pump

(levodopa/karbidopa/entakapon)

Intestinal gel

Nordic Infucare

Telefon: 08-601 24 40

info@infucare.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...
 
 
2023

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Patienter som behandlas med Lecigon hänvisas till patientsidan för att ta del av instruktionsfilmer. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.

Är den här filmen till hjälp för dig?