Sandostatin® LAR®

(oktreotrid)

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Novartis Sverige AB

Telefon: 08-732 32 00
medinfo.se@novartis.com
Nu spelas

2024

Här kan du välja kapitel

  Undertexter/subtitles

  Av / Off

   Instruktionsfilm

   1 st | 04:51
   • Sandostatin® LAR® – blandning och administrering
    04:51

   Instruktionsfilmer/videos, användarinstruktioner och information här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.

   Är den här filmen till hjälp för dig?