Sandostatin® LAR®

(oktreotrid)

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Novartis Sverige AB

Telefon: 08-732 32 00

medinfo.se@novartis.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

FASS.SE produktinformation

Appar

Öva på att ge Sandostatin LAR, steg för steg i din smartphone

Information och användarinstruktioner på denna sida vänder sig enbart till hälso- och sjukvårdspersonal. Detta läkemedel administreras av sjukvårdspersonal. Fullständig information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i läkemedlets användning och datum för översyn av produktresumé finns på fass.se via länken här intill.