Xolair®

(omalizumab)

Injektionsvätska, lösning

Novartis Sverige AB

Telefon: 08-732 32 00

medinfo.se@novartis.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...
 
2017/09

Instruktionsfilmer

1 st | 00:03:52

FASS.SE produktinformation

Detta läkemedel administreras av sjukvårdspersonal. Information och användarinstruktioner på denna sida vänder sig enbart till hälso- och sjukvårdspersonal. Fullständig information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i läkemedlets användning och datum för översyn av produktresumé finns på fass.se.