Xolair®

(omalizumab)

Injektionsvätska, lösning

Novartis Sverige AB

Telefon: 08-732 32 00

medinfo.se@novartis.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:03:52

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till sjukvårdspersonal. 
Ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé 
finns på fass.se.

Patienter som förskrivs Xolair® ska hänvisas till patientsidan för att ta del av instruktionsfilm för egenbehandling: medicininstruktioner.se/novartis/xolair