Xolair®

(omalizumab)

Injektionsvätska, lösning

Novartis Sverige AB

Telefon: 08-732 32 00

medinfo.se@novartis.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilmer

1 st | 00:03:52

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Detta läkemedel administreras av läkare och/eller sjuksköterska.

Ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé 
finns på fass.se.