Fiasp®

(insulin aspart)

Injektionsvätska, lösning 100 enheter/ml

Novo Nordisk

Telefon: 040-38 89 00

www.novonordisk.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Patienter som behandlas med Fiasp hänvisas till patientsidan för att ta del av instruktionsfilmer.
Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.