Fiasp®

(insulin aspart)

Injektionsvätska, lösning 100 enheter/ml

Novo Nordisk

Telefon: 040-38 89 00
www.novonordisk.se
Nu spelas

2024

Här kan du välja kapitel

  Undertexter/subtitles

  Av / Off

   Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Patienter som behandlas med Fiasp hänvisas till patientsidan för att ta del av instruktionsfilmer.
   Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.

    

    

   Är den här filmen till hjälp för dig?