Levemir®

(insulin detemir)

Injektionsvätska, lösning

Novo Nordisk

Telefon: 040-38 89 00

www.novonordisk.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilmer

4 st | 00:19:39
FlexPen® injektionspenna:
Levemir® FlexPen® 00:03:19
Penfill® NovoPen® 5 injektionspenna:
Levemir® Penfill® NovoPen® 500:05:44
InnoLet® injektionspenna:
Levemir® InnoLet®00:03:41
NovoPen Echo® injektionspenna:
Levemir® NovoPen Echo® 00:06:55

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se.