NovoMix®

(insulin aspart, insulin aspart protamin)

Injektionsvätska, suspension

Novo Nordisk

Telefon: 040-38 89 00

www.novonordisk.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilmer

3 st | 00:19:19
FlexPen® injektionspenna:
NovoMix® FlexPen®00:04:01
Penfill® NovoPen® 5 injektionspenna:
NovoMix® Penfill® NovoPen® 500:07:05
Novopen Echo® injektionspenna:
Novomix® NovoPen Echo®00:08:13

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se.