NovoRapid®

(insulin aspart)

Injektionsvätska, lösning

Novo Nordisk

Telefon: 040-38 89 00

www.novonordisk.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilmer

5 st | 00:23:03
FlexPen® injektionspenna:
NovoRapid® FlexPen®00:03:27
Penfill® NovoPen® 5 injektionspenna:
NovoRapid® Penfill® NovoPen® 500:05:44
InnoLet® injektionspenna:
NovoRapid® InnoLet®00:03:41
NovoPen Echo® injektionspenna:
NovoRapid® NovoPen Echo®00:06:55
INSTRUKTIONER FÖR PUMP:
NovoRapid® PumpCart®00:03:16

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se.