Ozempic®

(semaglutid)

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Novo Nordisk

Telefon: 040-38 89 00
www.novonordisk.se
Nu spelas

2024

Här kan du välja kapitel

    Undertexter/subtitles

    Av / Off

      Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Patienter som behandlas med Ozempic hänvisas till patientsidan för att ta del av instruktionsfilmer. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.

      Är den här filmen till hjälp för dig?