Ozempic®

(semaglutid)

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
▼Utökad övervakning

Novo Nordisk

Telefon: 040-38 89 00

www.novonordisk.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen på denna sida vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Patienter som behandlas med Ozempic hänvisas till patientsidan för att ta del av instruktionsfilm.
Ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé finns på fass.se.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se