Ozempic®

(semaglutid)

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
▼Utökad övervakning

Novo Nordisk

Telefon: 040-38 89 00

www.novonordisk.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilmer

2 st | 00:08:57
ENDAST FÖR VÅRDPERSONAL:
Mode of Action – Ozempic®00:05:09
PATIENT SOM SKA TA DEL AV NEDAN FILM HÄNVISAS TILL PATIENTSIDAN:
Ozempic® användarinstruktioner00:03:48

FASS.SE produktinformation

Appar

1 gång i veckan

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Patienter som behandlas med Ozempic hänvisas till patientsidan för att ta del av instruktionsfilmer. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se