Saxenda®

(liraglutid)

Injektionsvätska, lösning

Novo Nordisk

Telefon: 040-38 89 00

www.novonordisk.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilmer

2 st | 00:11:27
ENDAST FÖR VÅRDPERSONAL:
Mode of Action – Saxenda®00:04:26
PATIENT SOM SKA TA DEL AV NEDAN FILM HÄNVISAS TILL PATIENTSIDAN:
Saxenda® användarinstruktioner00:07:01

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Patienter som behandlas med Saxenda hänvisas till patientsidan för att ta del av instruktionsfilmer. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.