Norditropin® SimpleXx®

(somatropin)

Injektionsvätska, lösning i cylinderampull med NordiPen® injektionspenna

Novo Nordisk

Telefon: 040-38 89 00

www.novonordisk.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilmer

1 st | 00:09:46
Norditropin® SimpleXx®
Användarinstruktioner00:09:46

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. 
Ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé 
finns på fass.se.