Tresiba®

(insulin degludek)

Injektionsvätska, lösning

Novo Nordisk

Telefon: 040-38 89 00

www.novonordisk.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilmer

4 st | 00:21:44

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Patienter som behandlas med Tresiba hänvisas till patientsidan för att ta del av instruktionsfilmer. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.