▼ Tresiba®

(insulin degludek)

Injektionsvätska, lösning

Novo Nordisk

Telefon: 040-38 89 00

www.novonordisk.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilmer

3 st | 00:15:56
FlexTouch® injektionspenna:
Tresiba® FlexTouch®00:03:17
Penfill® NovoPen® 5 injektionspenna:
Tresiba® Penfill® NovoPen® 500:05:44
NovoPen Echo® injektionspenna:
Tresiba® NovoPen Echo®00:06:55

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se