Xultophy®

(insulin degludek/liraglutid)

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Novo Nordisk

Telefon: 040-38 89 00

www.novonordisk.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen på denna sida vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Patienter som behandlas med Xultophy hänvisas till patientsidan för att ta del av instruktionsfilm.
Ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé finns på fass.se.