Xultophy®

(insulin degludek/liraglutid)

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Novo Nordisk

Telefon: 040-38 89 00

www.novonordisk.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilmer

2 st | 00:09:57
ENDAST FÖR VÅRDPERSONAL:
Mode of Action – Xultophy®00:04:41
PATIENT SOM SKA TA DEL AV NEDAN FILM HÄNVISAS TILL PATIENTSIDAN:
Xultophy® användarinstruktioner00:05:16

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Patienter som behandlas med Xultophy hänvisas till patientsidan för att ta del av instruktionsfilmer. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.