Optune®

TTFields mot nydiagnosticerat glioblastom

Novocure

info.se@novocure.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen på denna sida vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Patienter som behandlas med Optune hänvisas till patientsidan för att ta del av instruktionsfilmer.
För information om läkemedel se fass.se
För ytterligare information om behandling med Optune besök www.optune.se

Är den här filmen till hjälp för dig?