Informationen på denna sida vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Patienter som behandlas med Optune hänvisas till patientsidan för att ta del av instruktionsfilmer.
För information om läkemedel se fass.se
För ytterligare information om behandling med Optune besök www.optune.se

Är den här filmen till hjälp för dig?