OM OSS

Vi hjälper människor att använda läkemedel på rätt sätt

Medicininstruktioner.se är Sveriges största plattform med instruktionsfilmer för rätt användning av läkemedel och medtechprodukter.

Bolag

Medicininstruktioner Sverige AB

Startår

2008

Ägare/grundare

Therese Christiernin och Hans Lindh

Målsättning

Att bidra till ökad följsamhet och säkrare läkemedelsanvändning genom att samla instruktionsfilmer för rätt handhavande av läkemedel och medicintekniska hjälpmedel under EN enda webbadress. Enkelt och lättillgängligt med tydligt fokus på instruktionsfilmer. Målsättningen är att tillhandahålla användarinstruktioner inom alla typer av behandlingar, både för patienter vid egenbehandling och för behandlingar administrerade av sjukvårdspersonal.

Tjänst

Medicininstruktioner.se är en kostnadsfri, oberoende tjänst med fokus på användarinstruktioner i filmformat för patienter, sjukvårdspersonal, apotek och vårdutbildningar

Målsättningen är att på ett enkelt och säkert sätt ge stöd inför behandling och vid rådgivning genom regulatoriskt granskade instruktionsfilmer som nås av alla i vårdkedjan. Med rätt kunskap om handhavande inför behandling ökar chansen till ett optimalt behandlingsresultat, ökad följsamhet och säkrare läkemedelsanvändning.

Patienterna får information av sjukvårds- och/eller apotekspersonalen om att instruktionsfilm finns att tillgå på medicininstruktioner.se. Sjukvårdspersonalen och apoteken får stöd av instruktionsfilmerna i rådgivnings- och förskrivningssituationen samt inför uppdatering och utbildning om handhavande och vid administrering på klinik.

Filmerna nås via webb och app i dator, mobil, och läsplatta – 24 timmar om dygnet. Enkelt, lättillgängligt, hållbart och hälsoekonomiskt.

Mamma och barn som tittar på instruktionsfilm på hemsidan www.medicininstruktioner.se på en laptop.
Leende kvinnlig läkare på vårdcentral.

Samarbeten med vårdaktörer och apotek

Medicininstruktioner.se är en viktig samarbetspartner inom vårdkedjan. Vi samarbetar med merparten av Sveriges apotek och välkomnar samverkan med aktörer inom vård och hälsa. Våra samarbeten gör det möjligt att nå ut till fler brukare och att än mer förenkla för sjukvård, apotek, andra aktörer inom vårdkedjan – och därmed också för patienterna.

Målet är att det ska vara enkelt och lättillgängligt att ta till sig kunskap om hur man använder läkemedel och medicinska hjälpmedel på rätt sätt genom det stöd som instruktionsfilmerna på medicininstruktioner.se ger.

Tjänsten finns 4 nordiska länder: