Om medicininstruktioner.se

Bolag

Medicininstruktioner Sverige AB

Start

Startår: 2008

Ägare/grundare 
Therese Christiernin och Hans Lindh

Målsättning

Att bidra till ökad följsamhet och säkrare läkemedelsanvändning genom att samla instruktionsfilmer för rätt handhavande av läkemedel och medicintekniska hjälpmedel under EN enda webbadress. Enkelt och lättillgängligt
med tydligt fokus på instruktionsfilmer. Målsättningen är att tillhandahålla användarinstruktioner inom alla typer av behandlingar, både för patienter vid egenbehandling och för behandlingar administrerade av sjukvårdspersonal.

Tjänst

Medicininstruktioner.se är en kostnadsfri, oberoende tjänst för sjukvårdspersonal/landsting, patienter, apotek, vårdutbildningar samt andra aktörer inom vård och hälsa. Tjänsten fokuserar på användarinstruktioner i filmformat för handhavande och administrering av läkemedel och medicintekniska hjälpmedel. Genom god kunskap inför och under behandling ökar chansen till ett optimalt behandlingsresultat, säkrare läkemedelsanvändning och ökad följsamhet. Enkel navigering och tillgänglighet 24 timmar om dygnet. Medicininstruktioner.se finns både som webbversion och app och nås via dator, mobil, och läsplatta. Den del av tjänsten som vänder sig till sjukvårdspersonal får endast användas av vård- och hälsopersonal medan patientsidan används av såväl patienter på förskriven behandling som av vård- och apotekspersonal i rådgivningssituationen med patient. Medicininstruktioner.se följer regelverket för information om läkemedel i Sverige.

Samarbeten med vårdaktörer och apotek

Medicininstruktioner.se är en viktig samarbetspartner inom vårdkedjan. Patient som fått läkemedel förskrivet får information om att instruktionsfilm finns för sin förskrivna behandling via sjukvårds- och/eller apotekspersonal. Sjukvårds- och apotekspersonal får i sin tur stöd i rådgivningssituationen för att informera om korrekt hantering, inför uppdatering av handhavande och inför administrering av läkemedel.

Tjänsten finns i 4 av de nordiska länderna, direktlänkar: 

Sverige:        medicininstruktioner.se 
Danmark:   medicininstruktion.dk 
Norge:         medisininstruksjoner.no
Finland:      laakeohjeet.fi

För  mer information se under Kontakt