Salflumix Easyhaler®

(flutikasonpropionat, salmeterol)

Inhalationspulver

Orion Pharma

Telefon: 08-623 64 40

info@orionpharma.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:02:33
Salflumix Easyhaler®
Användarinstruktioner00:02:33

FASS.SE produktinformation

Viktigt:
- andas ut precis innan du inhalerar
- skölj alltid munnen efter inhalation för att undvika svampinfektion i munnen

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.
Ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé 
finns på fass.se.
Patienter på förskriven behandling ska hänvisas till patientsidan för att ta del av instruktionsfilm.

Är den här filmen till hjälp för dig?