Abrysvo®

(bivalent, rekombinant)

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
▼Utökad övervakning

Pfizer

Telefon: 08-550 520 00
eumedinfo@pfizer.com
Nu spelas

2024

Här kan du välja kapitel

  Undertexter/subtitles

  Av / Off

   Instruktionsfilm

   1 st | 04:53
   • Abrysvo® användarinstruktioner
    04:53

   Instruktionsfilmer/videos, användarinstruktioner och information här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.

   ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.seeller Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala.

   Är den här filmen till hjälp för dig?