Tolak

(fluorouracil)

Kräm

Pierre Fabre Pharma Norden

Telefon: +46 8 625 33 50

infonorden@pierre-fabre.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se

Är den här filmen till hjälp för dig?