Tolak

(fluorouracil)

Kräm

Pierre Fabre Pharma Norden

Telefon: +46 8 625 33 50
infonorden@pierre-fabre.com
Nu spelas

2023

Här kan du välja kapitel

    Undertexter/subtitles

    Av / Off

      Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.

      Är den här filmen till hjälp för dig?