Att Publicera & producera instruktionsfilm

För läkemedels- och medtechföretag

Medverkan med abonnemang på medicininstruktioner.se kan påbörjas när som helst under året, abonnemangsperiod är 12 månader. Om ni har en godkänd instruktionsfilm på svenska så är publicerings-processen kort, endast 2–3 dagar. Ni levererar filmen till oss, vi granskar den och, om allt är godkänt enligt regelverket, så kodas filmen för dator, mobil,  läsplatta och publiceras därefter. Er produkt får en egen filmsida med all erforderlig information och möjlighet att publicera dokument och länkar.  Filmsidor för läkemedel länkas till fass.se och allt material som publiceras ska följa LER.

Behöver ni hjälp med att producera instruktionsfilm så tar vi hand om hela processen, från manus till färdig film.
Vi har lång och bred erfarenhet av att producera medicinska instruktionsfilmer, vi är väl förtrogna med regelverket och har en kostnadseffektiv produktionsenhet inhouse. Har ni en internationell film som ska anpassas till svensk version med redigering och svensk speaker så hjälper vi även till med. 

Via vår demosida kan ni ta del av ytterligare information och exempel på produktioner:
medicininstruktioner.se/mi/demosida/