Att Publicera & producera instruktionsfilm

För läkemedels- och medtechföretag

Medverkan på medicininstruktioner.se – abonnemang och publicering – kan påbörjas när som helst under året, abonnemangen löper på 12 månader.
Om ni har en klar och godkänd instruktionsfilm på svenska så är publiceringsprocessen kort: 2–3 dagar.
Ni levererar filmen till oss, vi granskar den och, om allt är godkänt enligt regelverket, så kodas filmen för dator, mobil,  läsplatta och publiceras därefter. Er produkt får en egen filmsida med all erforderlig information. Förutom instruktionsfilm kan ni även publicera informationsdokument i form av pdf:er, t ex språkversioner och annat material till stöd under behandlingen. Filmsidor för läkemedel länkas till fass.se och allt material som
publiceras ska följa LER. Vi har också möjlighet att erbjuda undertexter på främmande språk. Idag efterfrågas ofta språkversioner av både vårdpersonal och patienter. 

Behöver ni hjälp med att producera instruktionsfilm så tar vi hand om hela processen, från manus till färdig film.
Vi har bred och djup erfarenhet av att producera medicinska instruktionsfilmer, vi är väl förtrogna med regelverket och har en kostnadseffektiv produktionsenhet inhouse. Har ni en internationell film som ska anpassas till svensk version med redigering och svensk speaker så hjälper vi även till med.

Kontakta oss för ytterligare information om medverkan, produktion och för länk till vår demosida. Via demosidan kan ni bl a ta del av dokument där vi informerar om hur medicininstruktioner.se når ut till landsting, vårdpersonal, patienter och apotek. Vidare finns där en kort presentation av tjänsten och ni kan även se exempel på 2D- & 3D-sekvenser och animeringar som vi producerat för olika terapiområden.

Kontakta oss:

E-post: therese@medicininstruktioner.se
Telefon: 031-779 99 87
Mobil:    070-791 33 29