Eligard®

(leuprolelinacetat)

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Recordati AB

Telefon: +46(0)8 545 802 30
infonordic@recordati.com
Nu spelas

2024

Här kan du välja kapitel

  Undertexter/subtitles

  Av / Off

   Instruktionsfilm

   1 st | 07:05
   • Eligard® användarinstruktioner
    07:05

   Instruktionsfilmer/videos, användarinstruktioner och information här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.

   Är den här filmen till hjälp för dig?