Hemlibra®

(emicizumab)

Färdigberedd injektionslösning och administreringskit
▼Utökad övervakning

Roche AB

Telefon: 08-726 12 00

sverige.medinfo@roche.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:13:33

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se