Leuprorelin Sandoz®

(leuprorelin)

Implantat, stav i förfylld spruta

Sandoz A/S

Telefon: +45 63 95 10 00
info.sverige@sandoz.com
Nu spelas

2024

Här kan du välja kapitel

  Undertexter/subtitles

  Av / Off

   Instruktionsfilm

   1 st | 02:49
   • Leuprorelin Sandoz® användarinstruktioner
    02:49

   Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

   Detta läkemedel administreras av läkare och/eller sjuksköterska.

   Ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé 
finns på fass.se.

    


   Är den här filmen till hjälp för dig?