Leuprorelin Sandoz®

(leuprorelin)

Implantat, stav i förfylld spruta

Sandoz A/S

Telefon: +45 63 95 10 00

info.sverige@sandoz.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:02:49
Leuprorelin Sandoz®
Användarinstruktioner00:02:49

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Detta läkemedel administreras av läkare och/eller sjuksköterska.

Ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé 
finns på fass.se.