Zessly®

(infliximab)

Pulver till koncentrat till infusionsvätska
▼Utökad övervakning

Sandoz A/S

Telefon: +45 63 95 10 00
info.sverige@sandoz.com
Nu spelas

2023

Här kan du välja kapitel

  Undertexter/subtitles

  Av / Off

   Instruktionsfilm

   1 st | 05:09
   • Zessly® användarinstruktioner för beredning & administrering
    05:09

   Dosberäknare

   Dos (mg):
   Antal flaskor à 100 mg:
   Volym (ml):
   Kroppsvikt (kg):
   NR1909738023. Sept 2019

   Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.

   ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se

   Är den här filmen till hjälp för dig?