Zessly®

(infliximab)

Pulver till koncentrat till infusionsvätska
▼Utökad övervakning

Sandoz A/S

Telefon: +45 63 95 10 00

info.sverige@sandoz.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...
 
 
2023

Instruktionsfilm

1 st | 00:05:09

Dosberäknare

Dos (mg):
Antal flaskor à 100 mg:
Volym (ml):
Kroppsvikt (kg):
NR1909738023. Sept 2019

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se