Apidra®

(insulin glulisin)

Injektionsvätska, lösning

Sanofi

Telefon: 08-634 50 00

infoavd@sanofi.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilmer

2 st | 00:10:19
SoloTAR® injektionspenna:
Apidra® SoloSTAR® 00:05:08
JuniorSTAR® injektionspenna:
Apidra® JuniorSTAR®00:05:11

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se

Är den här filmen till hjälp för dig?