Insuman® Basal

(insulin human isophan)

Injektionsvätska, suspension

Sanofi

Telefon: 08-634 50 00

infoavd@sanofi.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilmer

2 st | 00:09:14
SoloSTAR® injektionspenna:
Insuman® Basal SoloSTAR®00:03:49
JuniorSTAR® injektionspenna:
Insuman® Basal JuniorStar®00:05:25

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se.

Är den här filmen till hjälp för dig?