Nutramigen™

Specialnäring vid komjölksallergi
1 LGG®, 2 LGG® och Puramino®

Scandinavian Biopharma Distribution

Telefon: 08-586 33 500
Info@scandinavianbiopharma.se
Nu spelas

2024

Här kan du välja kapitel

  Undertexter/subtitles

  Av / Off

   Instruktionsfilm

   1 st | 07:59
   • Användarinstruktioner för Nutramigen™ 1 LGG, 2 LGG och Puramino
    07:59

   Instruktionsfilmer/videos, användarinstruktioner och information här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.

   Är den här filmen till hjälp för dig?