Buccolam®

(midazolam)

Munhålelösning

Shire

Telefon: 08-544 964 00

info.sweden@shire.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...
 
2017/06

Denna sida vänder sig enbart till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Fullständig information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i läkemedlets användning och datum för översyn av produktresumé finns på fass.se via länken här intill.

Instruktionsfilm för patienter som förskrivits Buccolam kommer att publiceras på patientsidan under hösten 2017.

Risk för tillvänjning föreligger. Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.