Buccolam®

(midazolam)

Munhålelösning

Shire

Telefon: 08-544 964 00

info.sweden@shire.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...
 
2017/06

Denna sida vänder sig enbart till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Fullständig information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i läkemedlets användning och datum för översyn av produktresumé finns på fass.se via länken här intill.


Risk för tillvänjning föreligger. Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.