Kineret®

(anakinra)

Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Sobi

Telefon: 08-697 20 00

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:06:14

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se

Är den här filmen till hjälp för dig?