Airomir®

(salbutamol)

Inhalationsspray, suspension

Teva Sweden

Telefon: 042-12 11 00

info@teva.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. 

Ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé 
finns på fass.se.
Patienter på förskriven behandling ska hänvisas till patientsidan för att ta del av instruktionsfilm.

Kommentar, rapport och frågor om biverkningar får inte lämnas här, det görs direkt på Läkemedelsverkets hemsida: www.lakemedelsverket.se/rapportera