Braltus®

(tiotropium)

Inhalationspulver, hård kapsel, inhalator

Teva Sweden

Telefon: 042-12 11 00

info@teva.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se.

Kommentar, rapport och frågor om biverkningar får inte lämnas här, det görs direkt på Läkemedelsverkets hemsida: www.lakemedelsverket.se/rapportera