Copaxone®

(glatirameracetat)

Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta, 20 mg/ml & 40 mg/ml

Teva

Telefon: 042-12 11 00

info@teva.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.
Copaxone finns i två styrkor: 20 mg/ml som patienten tar 1 gång per dag och 40 mg/ml som patienten tar 3 gånger per vecka med minst 48 timmars mellanrum.

Ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé finns på fass.se.