Bimzelx®

(bimekizumab)

Injektionsvätska, lösning
▼Utökad övervakning

UCB Pharma AB

Telefon: 040-294 900
info.ucbnordic@ucb.com
Nu spelas

2024

Här kan du välja kapitel

  Undertexter/subtitles

  Av / Off

   Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

   Observera att instruktionsfilmerna vänder sig till patienter som ordinerats BIMZELX® för att behandla någon av följande inflammatoriska sjukdomar:
   • plackpsoriasis
   • psoriasisartrit
   • axial spondylartrit, inklusive icke-radiografisk axial spondylartrit och ankyloserande spondylit (radiografisk axial spondylartrit)

   Patienter som behandlas med BIMZELX® hänvisas till patientsidan för att ta del av instruktionsfilmerna. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.

   ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se

   Är den här filmen till hjälp för dig?