Cimzia®

(certolizumabpegol)

Injektionsvätska, lösning

UCB Pharma AB

Telefon: 040-294 900

info.ucbnordic@ucb.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se

Är den här filmen till hjälp för dig?