Cimzia®

(certolizumabpegol)

Injektionsvätska, lösning

UCB Pharma AB - UCB NORDIC A/S

Telefon: 040-29 49 00

ucb-nordic@ucb.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilmer

2 st | 00:11:15

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. 
Ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé 
finns på fass.se.

Är den här filmen till hjälp för dig?