Xyrem®

(4-hydroxismörsyra)

Oral lösning

UCB Pharma AB - UCB NORDIC A/S

Telefon: 040-29 49 00

info.ucbnordic@ucb.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se

Är den här filmen till hjälp för dig?