Ferinject®

(järnkarboxymaltos)

Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg Fe/ml

Vifor Pharma Nordiska AB

Telefon: 08-558 066 00
info.nordic@viforpharma.com

Instruktionsfilmer

3 st | 08:59
Nu spelas

2023

Här kan du välja kapitel

  Undertexter/subtitles

  Av / Off

   Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.
   Detta läkemedel administreras av läkare och/eller sjuksköterska.
   Ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé 
finns på fass.se.

   Är den här filmen till hjälp för dig?