Användarvillkor

Om tjänsten

medicininstruktioner.se vänder sig till sjukvårdspersonal, apotekspersonal, patienter, utbildningar inom sjukvård och apotek, regioner samt andra relaterade aktörer inom vård och hälsa. Instruktionsfilmer och information på sidan för patienter – medicininstruktioner.se – vänder sig till patienter som hänvisats av sjukvårds- eller apotekspersonal att ta del av instruktionsfilm för aktuell behandling. Instruktionsfilmer och information på medicininstruktioner.se/hcp vänder sig uteslutande till sjukvårdspersonal. Informationen till patienter ersätter inte rådgivning av sjukvårds- eller apotekspersonal, ej heller bipacksedeln.

Vi förbehåller oss rätten att ändra villkor eller vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till medicininstruktioner.se med omedelbar verkan som en följd av förändrat regelverk, ändrade standarder eller föreskrifter som ligger utanför Medicininstruktioner Sverige AB:s kontroll.

Ansvar- och ansvarsbegränsning

Medicininstruktioner Sverige AB ansvarar inte regulatoriskt eller medicinskt för innehåll, framställning eller uppgift i något produktrelaterat material (instruktionsfilmer, pdf:er, appar, länkar, texter) som är publicerat enligt överenskommelse och avtal med uppdragsgivare till Medicininstruktioner Sverige AB. Regulatoriskt och medicinskt ansvar för produktrelaterat material och information åligger oförbehållsamt ansvarigt bolag. Varje uppdragsgivare förbinder sig att tillämpa gällande lagstiftning gentemot användare av tjänsten och ansvarar för att gällande regelverk följs för egen produkt. Medicininstruktioner Sverige AB ansvarar inte för skador som direkt eller indirekt orsakats av, eller på något sätt relaterar till, produktrelaterad information på webbplatsen, användandet eller bristande förmåga att använda webbplatsen.

Länkningar

Medicininstruktioner Sverige AB ansvarar inte för ut- eller inlänkade externa webbplatsers innehåll eller funktionalitet. Vid inlänkning till, och eventuell information om, medicininstruktioner.se ska gällande lagstiftning och regelverk följas. Medicininstruktioner Sverige AB kan inte ställas till svars för någon form av skada som kan uppstå på grund av innehållet på någon annan webbplats, app eller annat media som möjliggör länkning.

Upphovsrätt och rättigheter

All upphovsrätt och annan intellektuell egendomsrätt som tillämpas för innehåll i/på medicininstruktioner.se – oavsett kanal såsom webbplattform, app, embedding, API – skyddas enligt alla gällande upphovsrätts- och varumärkeslagar eller motsvarande internationell lagstiftning. Produktrelaterat material och därtill hörande varumärken och kännetecken inom webbplatsen tillhör respektive uppdragsgivare. Övrigt material och innehåll, exklusive samarbetspartners/externa varumärken, tillhör Medicininstruktioner Sverige AB och får inte ändras, kopieras eller visas via embedding utan uttryckligt föregående skriftligt tillstånd från och skriftlig överenskommelse med Medicininstruktioner Sverige AB. Instruktionsfilmer, dokument, varumärken, texter, produktnamn, logos och alla andra kännetecken som härrör från innehållet på medicininstruktioner.se får inte på några villkor nyttjas utan skriftligt tillstånd från rättighetsinnehavaren. Kopiering, lagring, embedding, mångfaldigande eller affärsmässigt utnyttjande av webbplatsen eller dess innehåll är strängt förbjudet utan upphovsmannens skriftliga tillstånd. Innehållet på medicininstruktioner.se och medicininstruktioner.se/hcp får under inga omständigheter visas under annan domän än medicininstruktioner.se.

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy finner du under en separat flik i footern, klicka här för att komma direkt till policyn.