VILLKOR & juridisk information 

Om tjänsten
medicininstruktioner.se vänder sig till sjukvårdspersonal, landsting, apotekspersonal, patienter, vård- och apoteksutbildningar samt andra relaterade aktörer inom vård och hälsa. Instruktionsfilmer/information på sidan för patienter – www.medicininstruktioner.se – vänder sig till patienter på behandling som hänvisats av sjukvårds- eller apotekspersonal att ta del av instruktionsfilm för aktuell behandling. Instruktionsfilmer och information på www.medicininstruktioner.se/hcp vänder sig uteslutande till sjukvårdspersonal. Informationen ersätter inte rådgivning av behandlande sjukvårdspersonal för enskild patient. Medicininstruktioner Sverige AB förbehåller sig rätten att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till medicininstruktioner.se.

Ansvar- och ansvarsbegränsning
Medicininstruktioner Sverige AB ansvarar inte regulatoriskt eller medicinskt för innehåll, framställning eller uppgift i något produktrelaterat material (instruktionsfilmer, pdf:er, appar, länkar, texter) som är publicerat enligt överenskommelse och avtal med uppdragsgivare till Medicininstruktioner Sverige AB. Regulatoriskt och medicinskt ansvar för produktrelaterat material och information åligger oförbehållsamt ansvarigt bolag. Varje uppdragsgivare förbinder sig att tillämpa gällande lagstiftning gentemot användare av tjänsten och ansvarar för att gällande regelverk följs för egen produkt. Medicininstruktioner Sverige AB ansvarar inte för skador som direkt eller indirekt orsakats av, eller på något sätt relaterar till, produktrelaterad information på webbplatsen, användandet eller bristande förmåga att använda webbplatsen. 

Länkningar
Medicininstruktioner Sverige AB ansvarar inte för ut- eller inlänkade externa webbplatsers innehåll eller funktionalitet. Vid inlänkning till, och eventuell information om, medicininstruktioner.se ska gällande lagstiftning och regelverk följas. Medicininstruktioner Sverige AB kan inte ställas till svars för någon form av skada som kan uppstå på grund av innehållet på någon annan webbplats, app eller annat media som möjliggör länkning.

Upphovsrätt och rättigheter
All upphovsrätt och annan intellektuell egendomsrätt som tillämpas för webbplatsens innehåll skyddas enligt alla gällande upphovsrätts- och varumärkeslagar eller motsvarande internationell lagstiftning. Produktrelaterat material och därtill hörande varumärken/kännetecken inom webbplatsen tillhör respektive uppdragsgivare. Övrigt material och innehåll, exklusive samarbetspartners/externa varumärken, tillhör Medicininstruktioner Sverige AB och får inte ändras eller kopieras utan uttryckligt föregående skriftligt tillstånd från Medicininstruktioner Sverige AB. Instruktionsfilmer, dokument, varumärken, texter, produktnamn, logos och alla andra kännetecken som härrör från innehållet på medicininstruktioner.se får inte på några villkor nyttjas utan skriftligt tillstånd från rättighetsinnehavaren. Kopiering, lagring, embedding, mångfaldigande eller affärsmässigt utnyttjande av webbplatsen eller dess innehåll är strängt förbjudet utan upphovsmannens skriftliga tillstånd. Innehållet på medicininstruktioner.se får under inga omständigheter visas under annan domän än medicininstruktioner.se.

Cookies
Denna webbplats använder cookies, en teknologi som merparten av alla webbsidor använder idag i syfte att förbättra för besökaren. Cookies är små textfiler som sparas på din dator. När du använder webbtjänsten samtycker du till att vi använder denna teknik, t ex för att underlätta navigering, ge tillgång till olika funktioner eller för information om olika val. Ingen information lagras som kan identifiera dig som person, den används för att kunna känna igen vad som görs på webbplatsen. Du kan själv blockera användningen av cookies genom att ändra inställningarna på din dator, men då kommer inte webbtjänsten att fungera optimalt. Mer information om cookies finns på Post- och telestyrelsens hemsida, www.pts.se

Google Analytics
Webbplatsen använder Google Analytics som använder JavaScript och cookies. Syftet är att få en bild av hur besökarna använder webbplatsen och för att erhålla statistik. Informationen som ges via Google Analytics är anonymiserad. 

Integritetspolicy/PuL
Kontaktinformation och synpunkter som lämnas via mail, telefon eller formulär på webbplatsen används för att förbättra tjänsten, ge våra besökare service och kommunicera med våra kunder, apoteks- och sjukvårdspersonal. I de fall information kan komma att lämnas till tredje man sker det i syfte att förmedla frågor, synpunkter eller information för åtgärd. Det är du själv som avgör om du vill lämna uppgifter till oss. I kommunikationen med Medicininstruktioner Sverige AB kan vi komma att spara information för att förbättra våra tjänster. När du kontaktar oss via mail, telefon eller formulär och lämnar dina kontaktuppgifter godkänner du att vi använder dina uppgifter för ovanstående ändamål. Mer information om PuL finner du här: www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen